Søk

 

Poliklinikk psykisk helse DPS Molde.

PTV (Seksjonstillitsvalgt): Solrun Stedje Gurigard Tlf. 71 12 31 08 / 984 63 109 Epost: solrun.stedje.gurigard@helse-mr.no

Helse Møre og Romsdal HF / Klinikk for psykisk helse og rus / Avdeling for distriktspsykiatriske senter Nordmøre og Romsdal / Poliklinikk psykisk helse DPS Molde.

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen