Søk

 

Poliklinikk psykisk helse, DPS Kristiansund

PTV (seksjonstilltsvalgt): Jørgen Lægreid Tlf: 92849056 Epost: laeggeir@hotmail.com

Helse Møre og Romsdal HF/ Klinikk for psykisk helse og rus/ Avdeling for distriktspsykiatriske senter Nordmøre og Romsdal/ Poliklinikk psykisk helse DPS Kristiansund

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen