Søk

 

Poliklinikk BUP Molde

Seksjonstillitsvalgt: Ragnhild Gjerde Ellingseter Telefon: 41926490 epost: Ragnhild.Gjerde.Ellingseter@helse-mr.no / raggaboe@hotmail.com

Helse Møre og Romsdal / klinikk for kvinner, barn, ungdom / avdeling for psykisk helsevern for barn og unge / poliklinikk BUP Molde

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen