Søk

 

Poliklinikk BUP Kristiansund

PTV (seksjonstillitsvalgt): Tonje Betten epost: tonje.betten@hotmail.com / Tonje.Betten@helse-mr.no Tlf: 94897804

Helse Møre og Romsdal HF / Klinikk for kvinner, barn og ungdom / Avdeling for psykisk helsevern for barn og unge / Poliklinikk BUP Kristiansund

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen