Søk

 

Døgnseksjon PHBU (Molde og) Ålesund

PTV (seksjonstillitsvalgt): Beate Olsbø Nilsen epost: beate.olsbo.nilsen@helse-mr.no Tlf: 93036938

Helse Møre og Romsdal HF / Klinikk for kvinner, barn og ungdom / Avdeling for psykisk helsevern for barn og unge / Døgnseksjon PHBU Molde og Ålesund

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen