Søk

 

Spekter Helse

Dette tariffområdet omfatter ansatte i helseforetakene.

Avdelingen har 1 arbeidssted tilknyttet Spekter

Arbeidssted:

Foretakstillitsvalgt:

Telefon:

Mail:

St. Olavs Hospital

Anna Britt Harang(somatikk)

Lene Næsgaard (psykiatri)

Erik Stranbakke (rus)

 

anna-britt.harang@stolav.no

lene-na@online.no

erik.strandbakke@stolav.no

 

 

Sykehuset Namsos

 

 

 

Grete Kristine Oksdøl Lervik (Psykiatrisk klinikk og BFK-klinikken) Hovedtillitsvalgt Sykehuset Namsos

 

 

gretekristineoksdol.lervik@hnt.no  

 

 

Sykehuset Levanger

 

 

 

Lill Merethe Østgård (Medisin og Rehabilitering og BFK-klinikken) Foretakstillitsvalgt Helse Nord-Trøndelag

Mariann Hegvold Hyndøy (Psykiatrisk klinikk) Hovedtillitsvalgt Sykehuset Levanger

 

 

LillMerethe.Ostgard@helse-nordtrondelag.no  

 

mariannHegvold.Hyndoy@helse-nordtrondelag.no 

 

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen