Søk

 

Aure rehabiliteringssenter

PTV (seksjonstillitsvalgt): Hanne Hagen Tlf: 92247221 Epost: hanne83ha@yahoo.com

Helse Møre og Romsdal HF/ Klinikk for medisin og rehabilitering / Avdeling for rehabilitering, revmatologi og hud (RRH) / Aure rehabiliteringssenter

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen