Søk

 

Ålesund Behandlingssenter klinikk for rus- og avhengigheitsbehandling

HTV: Kontaktperson: Anne Berg Kolbjørnsen Tlf 70173052/53/55 mobil:40 22 85 55 Epost: anne.berg.kolbjornsen@helse-mr.no

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen