Søk

 

Sosionomen

Sosionomutdanningen kvalifiserer for arbeid med å forebygge, løse og redusere sosiale problemer.

Sosionomen bistår barn, voksne, grupper og lokalsamfunn i deres innsats for bedre livsvilkår. Dette gjøres i tett samarbeid med den eller de det gjelder.

Arbeidet er forankret i menneskerettigheter og sosial rettferdighet.

Sosionomen jobber blant annet i kommunale helse-, sosial- og omsorgstjenester, NAV, barneverntjeneste, sykehus, psykisk helsearbeid for barn og voksne, rusbehandling, skole, familievern, kriminalomsorg, flyktninge- og innvandrerarbeid og i frivillige organisasjoner.

I tillegg til direkte arbeid med mennesker jobber sosionomer med forskning, undervisning, administrasjon og ledelse.

Viser fra 1 til 7 av totalt 38 artikler

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen