Søk

 

Sosialarbeiderpris FO Nordland 2014

Mette Nilsen og Inger Marie Jakobsen

Begrunnelse sosialarbeiderprisen 2014

Mette Nilsen og Inger Marie Jakobsen tildeles prisen for deres uredde engasjement som tillitsvalgte i kampen mot nedleggelse av barne-familieavdelingen ved Sollia Barne- og familiesenter.

Mette og Inger Marie har hatt tett dialog med ledelsen, lokalaviser for å få frem konsekvensene ved nedleggelsen samt viktigheten av å ha ett godt faglig tilbud til barn og familier i Vesterålen og omegn.

De har stått i kampen og tatt imot kritikk, men har likevel hatt engasjement og mot til å forsette den viktige jobben som tillitsvalgte. FO Nordland er stolt over å ha tillitsvalgte som tar kampen og ønsker med dette å sette pris på den jobben de har gjort, og fortsatt gjør. Prisen skal gå til hele arbeidsplassen, og skal brukes til noe som de tv og ansatte i fellesskap ønsker.

Takk for en fantastisk innsats og vi fortsetter å kjempe for gode tjenester og trygge ansettelsesforhold for våre medlemmer!

 

Mona Nilsen

Leder

Fo Nordland

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen