Søk

 

Sosialarbeiderpris FO Nordland 2013

Nesna barnevern

Fellesorganisasjonen har hatt utdeling av årets sosialarbeiderpris i flere år. I Nordland vedtok vi i 2012 å gi vår egen lokale pris. I 2012 gikk den til Wanja Sæther og Salten krisesenter. I år har vi bestemt at årets sosialarbeiderpris 2013 skal gå til Nesna barnevern.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Eirik Dahl Viggen

 

Begrunnelse for prisen;

Etter mye forhåndsomtale var det med spenning vi fikk følge episodene av dokumentaren ”Barnets beste”. Den ga et bilde av de vanskelige dilemmaene barnevernet står i til daglig. Serien åpnet og avmystifiserte barnevernet. Nesna og menneskene der fortjener honnør for å gi oss dette innsynet i en krevende hverdag.

Serien gir et innblikk i hvilke faglige og menneskelige vurderinger barnevernet må gjøre, og som får konsekvenser for barnet resten av livet. Barnevernet må sikre at barneperspektivet og barnets eget perspektiv synliggjøres, noe som ikke er enkelt i en verden full av engasjerte voksne.  Det er kunnskapen om disse valgene som gjør at FO kjemper for et kompetent barnevern med mange nok ansatte.

Serien synliggjør behovet for en spesialisert og høy barnevernfaglig kompetanse i kommunene. Det er i kommunen barna og familiene bor, og nærhet til kompetanse om omsorg og oppvekst for barn og familier er viktig.  Og, det er i det kommunale barnevernet ansvaret, beslutningene og mulighetene ligger.

Vi vil takke alle i serien som gir av seg selv, og takke for at de gir barnevern-Norge kunnskap som er viktig i debattene og beslutningene om barnevernets fremtid.

 

Mona Nilsen

Leder

Fo Nordland

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen