Søk

 

Sosialarbeiderpris FO Nordland 2012

Wanja Sæther og Salten krisesenter

Representantskapet i FO Nordland har vedtatt den 28.03.2012 at det skal opprettes en sosialarbeiderpris i FO Nordland, og at den skal deles ut årlig. Prisen består av blomster, gave og en gavesjekk pålydende kr. 10.000.-.

Den første som mottar sosialarbeiderprisen FO Nordland for 2012 er Wanja Sæther og Salten krisesenter. Prisen ble utdelt på representantskapet i FO Nordland den 29.03.2012.

 

Begrunnelsen for prisen;

Gjennom sitt arbeid som leder for krisesentret i Salten har Wanja Sæther på en engasjert og flott måte satt fokus på kampen for de svakeste. Hun har satt fokus på vold, krenkelser, overgrep, likeverd, demokrati og humanisme. Krisesentret har også engasjert seg i ”Leah-saken”. Leah er offer for menneskehandel og har søkt om beskyttelse gjennom prosjekt Rosa. I ”Leah-saken” har UDI vedtatt å sende henne og hennes barn til Italia, hvor apparatet for menneskehandel befinner seg!. Videre har Wanja Sæther satt fokus på sosialarbeiderens primære lojalitet til den mest utsatte part. Wanja Sæther har gjennom media belyst på en utmerket måte at solidaritet med utsatte grupper, kamp mot fattigdom og for sosial rettferdighet er en viktig del av sosialarbeiderens identitet – en viktig uredd stemme for oss! Sosialarbeiderprisen er vår måte å sette pris på hennes engasjement som medmenneske og sosialarbeider.

 

Gratulere med sosialarbeiderprisen Wanja Sæther og Salten krisesenter!

 

Mona Nilsen

Leder

Fo Nordland


 

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen