Søk

 

Sosialarbeiderpris FO Nordland

Representantskapet i FO Nordland har vedtatt den 28.03.2012 at det skal opprettes en sosialarbeiderpris i FO Nordland, og at den skal deles ut årlig. Prisen består av blomster, gave og en gavesjekk pålydende kr. 10.000.-.


Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen