Søk

 

Samarbeid med Guardian Federation of Persons with Intellectual Disabilities, Nepal

FO Sør-trøndelag samarbeider med pårørende til unge psykisk utviklingshemmede i Nepal om små, inntektsgenererende prosjekter hvor de utviklinghemmede selv kan delta. Prosjektet inneholder også et utvekslingsprogram

Fra dagsenteret i Bajabaradi (Foto: Liv Meisingset)

PROSJEKTETS MÅL:

  • Øke bevissthetenblant foreldre, slektninger, fagfolk og allmennheten på de positive effektene av integrasjon av personer med utviklingshemming gjennom arbeid og aktivitet.
  • Å gjøremidler tilgjengelig for å utvikle småskala arbeidsaktiviteter for voksne med utviklingshemming (over 15 år) på lokalt nivå. Det er et mål at utviklingshemmede selv deltar i aktivitetene.

De årlige aktiviteter består av fire deler;

1) Tilskudd til utvikling av arbeidsaktiviteter
2) Workshops på deltakelse og integrering gjennom arbeidsaktiviteter.
3) Utvekslingsprogram
4) Workshops eller opplæring på spesielle emner som er etterspurt av foreldrene/ansatte, og  er vanskelig å organisere med lokal ekspertise.

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen