Søk

 

Palestinian Union of Social Workers and Psychologists

FO Rogaland har utviklet et utvekslingssamarbeid med de palestinske sosialarbeidernes lokale avdeling i Betlehem.

Samarbeidet innebærer gjensidige besøk og hjelp til oppbygging av den palestinske sosialarbeiderorgansiasjonen. 

Om den politiske situasjonen tillater det, forsøker vi å gjøre det mulig for medlemmer i FO-Rogaland å hospitere en kortere periode i Betlehem, og tilsvarende gi palestinske sosialarbedere mulighet til hospiteringsopphold i Stavanger.

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen