Søk

 

Økt innsats for menneskerettigheter i Vest-Sahara?

Regjeringen har presenterte en ny stortingsmelding om menneskerettigheter. - Denne kan leses som om det åpnes for sterkere innsats overfor situasjonen i territoriet som Marokko okkuperer. I så tilfelle er det svært gledelig, understreker forbundsleder Mimmi Kvisvik.


Flagget til Vest-Sahara. Bildet er lånt av Støttekomiteen for Vest-Sahara

I den nye Meld.St.10 (2014-2015) Muligheter for alle – menneskerettighetene som mål og middel i utenriks- og utviklingspolitikken som regjeringen lanserte før jul, settes det høye mål for det internasjonale menneskerettighetsarbeidet. Meldingen skal etablere prioriteringer for den norske regjeringens arbeid for menneskerettighetene i utenriks- og utviklingspolitikken.

Ett punkt har særskilt relevans for menneskerettighetene i okkuperte Vest-Sahara. I meldingen understreker regjeringen at de skal "arbeide aktivt for at alle internasjonale operasjoner gis mandat til å rapportere om menneskerettighetssituasjonen i området der de opererer".

FN-operasjonen i Vest-Sahara, MINURSO, er den eneste i verden opprettet siden 70-tallet som ikke har et mandat til å rapportere på overgrep. Mange stater har støttet forslaget, men det blokkeres hvert år av Frankrike. FNs generalsekretær har flere år på rad bedt om en permanent, internasjonal overvåkning av menneskerettighetene i Vest-Sahara.

Kvisvik framholder at FO mener Norges innstas for å påvirke MINURSO sitt mandat til også å omfatte menneskerettigheter må styrkes, både i FN-sammenheng og i bilateralt samarbeid. Stortingsmeldingen sier eksplisitt at Norge skal "prioritere aktivt" å arbeide for at alle FN-operasjoner skal kunne rapportere på menneskerettighetsovergrep. - Dette er positive signaler som skaper forventninger til proaktivt og målrettet arbeid for overvåkning av menneskerettigheter i de okkuperte områdene, sier FO-lederen.

MINURSOs mandat skal opp til vurdering i FN 30. april 2015. FO ber regjeringen bruke våren til å gjennomføre nødvendige skritt for å påvirke utfallet av FNs behandling. Først når menneskerettighetsbruddene blir dokumentert, kan de bekjempes.

I mars 2014 uttalte Børge Brende til Stortinget: «Norge vil ta opp dette spørsmålet med franske myndigheter, både på hovedstadsnivå og gjennom våre FN-delegasjoner i Genève og New York


Hovedkontoret til MINURSO i de okkuperte områdene. Bildet er lånt av støttekomiteen for Vest-Sahara.
 

40 år under okkupasjon
Det er i år 40 år siden Vest-Sahara ble okkupert av Marokko. Saharawiske bosetninger ble bombet med napalm. I dag bor fremdeles flertallet av saharawiene i flyktningleirer i ørkenen i Algerie og venter på å få reise hjem til et fritt Vest-Sahara.

Den humanitære situasjonen i de okkuperte områdene er svært akutt. I oktober 2010 dannet et titalls tusen saharawier en stille protestleir mot arbeidsløsheten, diskrimineringen, og mot plyndringen av landets naturressurser. De blir møtt med voldelige reaksjoner fra marokkansk politi.

Det er to tiår siden saharawiene la ned den væpnede motstanden for å forsøke fredsdiplomati i stedet. De har den Internasjonale Domstolen i Haag i ryggen. De er støttet av over 100 FN-resolusjoner. De mektige statene unnlater å legge press på Marokko for at folkeretten skal respekteres.

 

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen