Søk

 

Ghirass barnekultursenter

FO har i mange år støttet oppbygging og drift av et kultursenter for barn og ungdom i Betlehem

Ghirass har egne websider her.

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen