Søk

 

Solidaritetsprosjekter

FOs kongress har vedtatt at 1 % av kontingentinntektene skal settes av til internasjonalt solidaritetsarbeid.

FO ønsker at den største delen av disse midlene skal brukes på tiltak hvor sosialt og sosialpedagogisk arbeid er en viktig komponent eller tiltak som innebærer støtte til sosialarbeiderkolleger. Det er også et mål at FO-avdelingene skal være aktive i arbeidet.

En mindre del av solidaritetskontingenten bevilges etter enkeltsøknader. Søknader kan stiles FO v/Internasjonalt utvalg.

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen