Søk

 

Møte- og aktivitetsplan FO Hordaland

Her finner du oppdatert Møte- og aktivitetsplan FO Hordaland 2018. Vedtatt på Representantskapsmøte 07.12.17

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen