Søk

 

Referat fra Møte i seniorutvalget den 19. januar 2012.

Møte i seniorutvalget den 19. januar 2012.

Deltakere: Odd Harald, Gerd, Harald og Lornts. Roald hadde forfall. Lornts skrev referat.

Sak 1. Seniorturen.
Invitasjon er sendt pr. post til aktuelle medlemmer, (55+), pr. E-post og ellers kunngjort andre måter slik at turen bør være godt kjent blant medlemmene. Det har kommet en
henvendelse om turen.

Odd Harald undersøker med stedet om når siste frist for påmelding dit er. Vi utsetter fristen 1 måned, og undersøker med andre FO-medlemmer, evt. avdelinger. Hvis det ikke går, utsettes opplegget ett år.

Sak 2. Gjennomgang av årshjulet.
Følgende arrangement vil seniorutvalget se nærmere på:
20.3.: Internasjonal sosialarbeiderdag. Forslag: Finne en sosialarbeider som kan presenteres i lørdagsbilaget i Trønder-Avisa.

Konferanse Levekår for utviklingshemmede i mars/april. Tiltaket arrangeres av HINT på Namsos og FO-kontoret.
Seniorutvalgets forslag om utviklingshemmedes rettigheter inkl. IP, tas opp til høsten. Se nedenfor.

Uke 24: Tillitsvalgsskolering. Seniorutvalget vil ha møte med tariffpolitisk utvalg.

21.9. Temadag om utviklingshemmedes rettigheter. Seniorutvalget har ansvar for faglig opplegg.

Sak 3. Høringssak om barnevernvakt i Nord-Trøndelag. Ad-hoc gruppe. Gerd er interessert i å delta i gruppen.

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen