Søk

 

Profesjonsrådet for barnevernspedagoger

Landsstyret i FO velger et profesjonsråd som tar seg av profesjonsinteressene og profesjonsfaglige spørsmål i landsmøteperioden

Profesjonsrådet for barnevernspedagoger skal jobbe spesielt med profesjonsfaglige spørsmål som innholdet i utdanningen for barnevernspedagoger - bachelor i barnevern, videreutdanninger, fagutvikling, fagkritikk, yrkesetikk, barnevernspedagogers yrkesidentitet og ulike yrkesroller og andre yrkesfaglige spørsmål. Profesjonsrådets oppgaver er nedfelt i FOs vedtekter.

Profesjonsrådets medlemmer (2015-2019):

  • Christian Wiik Kynsveen (leder)
  • Elisabeth Hagstrøm
  • Reidar Haug
  • Ann Grete Aasheim
  • Mari Holth
  • Siv Merethe Kapstad
  • Ingrid Angelo Rath 
  • Even Widegren
  • Åsfrid Bårika Kollar Stangeland (student)

Sekretær for profesjonsrådet er rådgiver Inger Karseth, tlf.: 480 61 261.
 

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen