Søk

 

Protokoll fra representantskapsmøte 31. mars 2011

          Protokoll representantskapsmøte 31.mars 2011

FO Nord-Trøndelag

 

 PROTOKOLL fra representantskapsmøtet i FO Nord-Trøndelag 31. mars 2011

___________________________________________________________________

Sak 1/11         Åpning

 

 

VERV/FUNKSJON

NAVN

STATUS

DEL-TAKELSE

Steinkjer

Nina Torgersen (v)

TFS

TS

Steinkjer

Bente Aune Bragstad (b)

TFS

TS

Verran

Annikken Sand (v)

TFS

FF

Verran

Lise Eriksen (s)

TFS

TS

Verran – vara

Therese Trana (v)

TFS

TS

Leksvik

Mona Svanem Rolitrø (v)

TFS

TS

Leksvik – vara

Line Abel (b)

TFS

 

Namsos

Gunvor Landre (v)

TFS

FF

Namsos

Terje Ingvaldsen (v)

TFS

TS

Namsos – vara

Tone Magni Refsnes (b)

TFS

FF

Flatanger

Kari Leknes (s)

TFS

FF

Overhalla

Ann Elisabeth Brueland (v)

TFS

FF

Stjørdal

Anne Mari Granhaug (s)

TFS

FF

Meråker

Inger Thomassen (s)

TFS

FF

Levanger

Ann Karin Sliper (b)

TFS

TS

Levanger

Merete Johansen (s)

TFS

FF

Verdal

Berit Musum (s)

TFS

FF

Verdal - vara

Siv Mette Lindsetmo (s)

TFS

FF

Nærøy

Karin Gustavsson (s)

TFS

TS

Vikna

Hildegunn Nygård (b)

TFS

TS

Vikna - vara

Mona Kristin Myhren (v)

TFS

FF

Høylandet

Idar Ahlin (v)

TFS

TS

Høylandet - vara

May Britt Knudsen (v)

TFS

FF

Lierne

Doris Sundvik (s)

TFS

TS

Grong – vara

Marit Christiansen (v)

TFS

FF

 

 

 

 

 

Statsområdet:

 

 

Fylkesmannen

Unni Røstad Pedersen (s)

TFS

FF

Helseforetaket

 

TFS

 

Bufetat

Inge Solem (v)

TFS

FF

Bufetat

 

TFS

 

 

Styret:

 

 

 

Fylkesleder

Jorunn Kjerkol (s)

TFS

TS

Nestleder

Rune Johnsen (b)

TFS

TS

Fylkessekretær

Berit Trana Jensen (b)

TFS

TS

Kasserer

Terje Haugseth (s)

TFS

FF

Medlem

Gudrun Lidal (b)

TFS

FF

Medlem

Aina Tetlien Sellæg (s)

TFS

TS

Medlem

Hanne Halberg (v)

TFS

TS

Medlem

Mona Kristin Myhren (v)

TFS

FF

Leder seniorpol.utvalg

Odd-Harald Bjørnøy (s)

TFS

TS

Medlem – vara

Veronika Paulsen (b)

TFS

FF

Medlem – vara

Doris F. Sundvik (s)

TFS

TS

Medlem – vara

Idar Ahlin (v)

TFS

TS

 

Studentrepresentanter Hint

 

 

FO-studentene

Linda Brekk (vstud)

TFS

FF

FO-studentene

Anne Kristine Stolsmo (vstud)

TF

FF

 

 

Leder av kontrollkomiteen

Atle Jegersen (v)                            TS

Medlem kontrollkomiteen

Ingjerd Rygg (s)                             FF

Medlem kontrollkomiteen

Mona Alstad (v)                             TS

 *Status (rettigheter i følge vedtektene):

TFS =  tale-, forslags- og stemmerett                       TF =    tale- og forslagsrett

           

 Sak 01.1.11Nytt representantskap:

 

Innleder: Jorun Kjerkol.

- Presentasjon av medlemmer, runde rundt bordet hvor alle presenterer sine forventninger til

  representantskapsarbeidet i årsmøteperioden.

- Orientering og drøfting av arbeidsform og møtekultur.

 

 

Ord i sak:

Bente

Lise

Nina

Therese

Atle

Hanne

Doris

Hildegunn

Ann Karin

Mona

Terje I.

Idar

Karin

Odd-Harald

Berit

Aina

Jorunn

 

 

Styrets innstilling til vedtak:

Rep.skapet tar orientering og drøfting til etterretning.

 

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

  

Sak 2/11Konstituering:

 

2.1       Innkallingens lovlighet:

Styrets innstilling til vedtak:

            Rep.skapet godkjenner innkallingens lovlighet.       

 

Vedtak: Styrets innstilling enstemmig vedtatt.

 

2.2.      Valg av dirigenter:

Styrets innstilling til vedtak:

Rep.skapet velger Jorunn Kjerkol og Berit T. Jensen som dirigenter.

 

Vedtak: Styrets innstilling enstemmig vedtatt.

_________________________________________________________________________

 

2.3.      Valg av sekretær:

Styrets innstilling til vedtak:

Rep.skapet velger Aina Tetlien Sellæg som sekretær.

 

Vedtak: Styrets innstilling enstemmig vedtatt.

_________________________________________________________________________      

2.4       Valg av protokollkomité:

Styrets innstilling til vedtak:

Rep.skapet gir AU fullmakt til å godkjenne protokoll fra rep.skapet.

 

Vedtak: Styrets innstilling enstemmig vedtatt.

_________________________________________________________________________

 

 

2.5       Godkjenning av forretningsorden

 

Styrets innstilling til vedtak:

Rep.skapet godkjenner forretningsorden

 

Forretningsorden

  1. Taletid

Dirigentene kan beslutte begrensning av taletid dersom dette er nødvendig for å gi alle inntegnede talere ordet innen den vedtatte tidsrammen.

 

  1. Replikker

Replikker må knytte seg til det nærmeste foregående ordinære innlegg. Det er ikke adgang til å ta replikk til replikk         

 

 

  1. Strek

Dirigenten foreslår strek for en debatt når dette synes nødvendig for å gjennomføre debatten innen den vedtatte tidsrammen.

 

4.   Voteringer

Voteringer skjer ordinært ved håndsopprekning. Representantskapet kan med alminnelig flertall vedta at en votering skal skje skriftlig.        

 

Vedtak: Styrets innstilling enstemmig vedtatt.

__________________________________________________________________________

 

 2.6       Godkjenning sakliste:

Styrets innstilling til vedtak:

Rep.skapet godkjenner sakslisten.

 

Vedtak: Styrets innstilling enstemmig vedtatt.

__________________________________________________________________________

 

2.7       Godkjenning av tidsplan:

Styrets innstilling til vedtak:

Rep.skapet godkjenner tidsplanen med evt. justeringer under møtet.

Vedtak: Styrets innstilling enstemmig vedtatt.

 

__________________________________________________________________________

 

 

Sak 03/11 Evaluering av kongressforberedelser og gjennomføring av FOs kongress 2010.

 

Innleder: Jorunn Kjerkol

                       

Evaluering av kongressarbeidet:

 

                       

Ord i sak:

Berit T. Jensen

Atle Jægersen

Hanne Halberg

Nina Torgersen

Doris F. Sundvik

Lise Eriksen

Ann Karin Sliper

Rune Johnsen

Aina Tetlien Sellæg

Terje Ingvaldsen

Jorun Kjerkol

Bente Aune Bragstad

 

 

Styrets innstilling til vedtak:

Rep.skapet tar evalueringen til etterretning.

                                  

Vedtak: Styrets innstilling enstemmig vedtatt.

                                                                 

 

 

Sign.                                                                          Sign.

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen