Søk

 

Hvem er valgt inn i representantskapet?

Representantskapet til FO Finnmark består av tillitsvalgte, herunder hovedtillitsvalgte og plasstillitsvalgte som er valgt i klubbene, samt organisasjonstillitsvalgte i FO Finnmarks styre og utvalg.

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen