Søk

 

Hva er representantskapet i Nordland?

Hva er representantskapet? Representantskapet er avdelingens høyeste organ mellom årsmøtene. Representantskapet består av repr. fra klubber, styret i avdelingen, landsstyrerepresentant og representanter fra FO Studentene. Avdelingsstyret innkaller representantskapet til møte minst 2 ganger i året. Representantskapet behandler forslag til saker, økonomi og budsjett, oppfølging av prinsipp og handlingsprogram og aktuelle saker.

Er din klubb representert?


Det er klubbene selv som velger sin representant til representantskapet i FO Nordland. Navn på representanten må meldes inn til FO Nordland v/ fylkesleder Gunhild Holthe - gunhild@fo-nordland.no
 

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen