Søk

 

Representantskapet i Trøndelag

Representantskapet er fylkesavdelingens høyeste organ mellom årsmøtene. Representantskapet består av valgte representanter fra klubber, samt styret i fylkesavdelingen, inklusive våre to landsstyrerepresentanter og representantene fra FO-Studentene.

I årsmøteperioden 2018-2020 er det 91 tillitsvalgte i Representantskapet i FO Trøndelag. Representantskapet møtes 2 ganger pr. år, med møter av 1-2 dagers varighet.

Årsmøte 2018 fattet vedtak om sammensetning av representantskapet. Lurer du på hvem som er din representant? Ta kontakt med tillitsvalgt på din arbeidsplass eller fylkesavdelingskontoret.

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen