Søk

 

Representantskapet i FO Møre og Romsdal

Representantskapet er øverste politiske myndighet i FO Møre og Romsdal i mellom årsmøta. Representantskapet har 2- 3 årlige møte. Kvart andre år vert representantskapsmøte om våren omgjort til årsmøtet i avdelinga. Der skaper dei tillitsvalgte ny politikk og velger sine tillitsvalgte i FO Møre og Romsdal. Alle klubbar er representert i representantskapet.

Nedanfor kan du sjå korleis representasjonen er fordelt mellom dei ulike klubbane.

Lurar du på kven som er representantskapsmedlem frå din klubb? Kontakt din hovedtillitsvalt eller oss i avdelinga.
 

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen