Søk

 

Representantskapet

Representantskapet er fylkesavdelingens høyeste organ mellom årsmøtene og består av valgte representanter fra klubber samt avdelingsstyret. Størrelse og sammensetning av representantskapet vedtas av årsmøtet. 

Representantskapet er her sortert etter tariffområde, med kommunesektoren (KS) først og deretter Staten, Spekter, Virke, NHO/Private og med styret til slutt.

For e-postadresse må du klikke på "e-post" ved siden av navnet til den du vil kontakte.
(For annen kontaktinfo kan du lete under menypunktet "Finn din tillitsvalgte" til venstre.)

Representant fra:

Navn:

E-post:

Stavanger kommune

Åshild Thorsen

e-post

Stavanger kommune

Pernille Aamodt Nessa

e-post

Stavanger kommune

Ester Pollard Søiland

e-post

Stavanger kommune

Gro Helen Birkeland Blom

e-post

Stavanger kommune

Eva Kristin Vik Reime

e-post

Stavanger kommune

June Marie Edvardsen

e-post

Stavanger kommune

Kjell Ross M. Jenssen

e-post

Stavanger kommune

Ole Henrik Kråkenes

e-post

Stavanger kommune

Kjartan Omdal Bredal

e-post

Stavanger kommune

Marit Kristin Vigre

e-post

Sandnes kommune

Kjersti Mikkelsen Vere

e-post

Sandnes kommune

Maria Geirmo

e-post

Sandnes kommune

Anne Mari Helgø Swan-Rørvik

e-post

Sandnes kommune

Birthe Skaar

e-post

Sandnes kommune

Line Granum Julseth

e-post

Karmøy kommune

Lene Sæther

e-post

Karmøy kommune

Elisabeth Skjølingstad

e-post

Karmøy kommune

Anne Grethe Olsen

e-post

Haugesund kommune

Thomas Rasmussen

e-post

Haugesund kommune

Tina Høyland

e-post

Haugesund kommune

Karoline Alvestad e-post

Sola kommune

Linn-Christin Stokke

e-post

Sola kommune

Hege Belden Guldhav

e-post

Randaberg kommune

Liv Steine

e-post

Randaberg kommune

Aina Li Haaland e-post

Tysvær kommune

Harriet Ramstad Hove

e-post

Tysvær kommune

Marie Vatnaland

e-post

Time kommune

Marilyn P. Kristiansen

e-post

Time kommune

Ann Synnøve Abeland

e-post

Eigersund kommune

Merethe Håvarstein

e-post

Eigersund kommune

Anna Kristine Hetland e-post

Klepp kommune

Karen Karlsen Rørheim

e-post

Klepp kommune

Irene Gausel

e-post

Hå kommune

Lillian Holmen Lancaster

e-post

Hå kommune

Henriette Ness Vold

e-post

Strand kommune

Tor Svein Aarhaug

e-post

Gjesdal kommune

Trude Brekke Haukebø

e-post

Gjesdal kommune

Gøril Haaland

e-post

Sauda kommune

Svein Fløgstad

e-post

Vindafjord kommune

Sunniva Tveit Gregersen

e-post

Finnøy kommune

Olaug Høgetveit e-post

Rogaland Fylkeskommune

Kjetil Gonsholt

e-post

Rogaland Fylkeskommune

Merete Kluken

e-post

Staten, Bufetat Fonna

Pål Johansen

e-post

Staten, Bufetat Fonna

Cecilie Johnsen

e-post

Staten, Bufetat Stavanger

Pål Storerud

e-post

Staten, Bufetat Stavanger

Nina Knudsen

e-post

Staten, Bufetat Stavanger

Merete Gulliksen

e-post

Staten, Bufetat Stavanger

Jane Byrkjedal

e-post

Staten, Kriminalomsorgen

Kjersti Selsås e-post

Staten, Kriminalomsorgen

Henriette Braut Brunes e-post
Staten, Fylkesmannen

Lillian Kleppe Gjennestad

e-post
Staten, NAV Eirin N. Kvadsheim

e-post

Staten, UiS

Linda Elisabeth Bjørknes

e-post

Staten, UiS

Joakim Jiri Haaland e-post

Spekter, Helse Stavanger

Anne Marie Nesmoen

e-post

Spekter, Helse Stavanger

Ida Stople

e-post

Spekter, Helse Stavanger

Anita Hitsøy

e-post

Spekter, Helse Fonna

Silje Thune Lien

e-post

Spekter, Helse Fonna

Anita Wiestad e-post

Virke, Josephinestiftelsen

Carolina Figved

e-post

Virke, Rogaland A-senter

Gunvor Grødem Aamodt

e-post

Virke, Haugaland A-senter

Randi Nuland

e-post

Virke, Solstrand

Ingvild Teigland Didriksen

e-post

Virke, Bokn Bufellesskap

  e-post

Virke, VID vitenskaplige høgskole

Ulf Berge

e-post

Virke, Jæren DPS

Aud Perly Undheim e-post

NHO, Frelsesarmeens beh.senter

Karianne Kleppe e-post

NHO, Frelsesarmeen - Tryggheim

Maria Power Sjo e-post

NHO, Heimta (Ambea)

Else Fjogstad e-post

Styret, leder

Hilde Slotnes

e-post

Styret, nestleder, kasserer

Kari Marie Pedersen

e-post

Styret, fylkessekretær

Ivar Kvadsheim

e-post

Styret, styremedlem

Anne Kristin Maudal

e-post

Styret, profesjonsfaglig ansvarlig - B

Pål Storerud

e-post

Styret, profesjonsfaglig ansvarlig - S

Hege Garbo Småmo

e-post

Styret, profesjonsfaglig ansvarlig -V

Hanne Line Wærness

e-post

Styret, styremedlem+ vara PFA-B

Eilen Lura Sjursen e-post

Styret, styremedlem+ vara PFA-S

Gro Merete Sikveland

e-post

Styret, styremedlem + vara PFA-V

Jorunn Sørlund

e-post

Styret, styremedlem

Henriette Braut Brunes

e-post

Styret, varamedlem

Gro Oldeide

e-post

Styret, varamedlem

Karl Hans Braut

e-post

Styret, varamedlem

Anna Rugland

e-post

Styret, Repr. FO-S, UiS

Thea Halsvik

e-post

Styret, Repr. FO-S, UiS

Kristianne Fornebo

e-post

Styret, Repr. FO-S, VIDvh

 

e-post

Styret, Repr. FO-S, VIDvh

 

e-post

 

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen