Søk

 

Veileder for årsturnus og utkast til årsturnusavtale

FO, Fagforbundet, NSF og Delta har i samarbeid utarbeidet en veileder og et utkast til en årsturnusavtale. Målsettingen med veilederen er å gi råd til tillitsvalgte om forhold knyttet til etablering av årsturnus. Vi håper veilederen vil være til nytte for tillitsvalgte i den lokale turnusprosessen.

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen