Søk

 

Prinsipprogram og vedtekter for FO

FO-kongressen i mars 2015 vedtok nytt prinsipprogram og reviderte FOs vedtekter. Heftet kan bestilles via avdelingene og er tilgjengelig for nedlasting.

 

Heftet er også tilgjengelig på nynorsk

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen