Søk

 

Faggruppe for FO-medlemmer som arbeider med psykisk helse

Faggruppe for psykisk helse barn, unge og voksne oppnevnes av landsstyret for fire år ad gangen. Faggruppen tilstreber at medlemmene representerer ulike forvaltningsnivåer og geografisk områder. Vår oppgave er å bringe inn aktuelle problemstillinger fra fagfeltet til FO sentralt. VI bruker faggruppens medlemmers kompetanse til innspill og kommentarer til høringer og offentlige utredninger til FO sentralt.

Medlemmer i faggruppen for perioden er:

Anne Marit Hassel, leder
Klinisk sosionom/master i sosialt arbeid,  JObb: Tiller DPS, poliklinikk, arbeider spesielt med flyktninger og innvandrere.

Brit Jørgensen
Klinisk sosionom, cand.polit pensjonist, tidligere arbeidet i BUP og med undervisning.

Gros Dalsnes Sørensen
Vernepleier med videreutdanning i psykisk helse , og psykososialt arbeid med barn og unge og KAT utdanning.  
Arbeider i helsestasjon i forhold til barn og ungdom, Kvæfjord kommune.

Inger-Lise Olsen
Klinisk barnevernspedagog, cand polit, Seksjonsleder AHUS ungdomspsykiatrisk klinikk.

Oddveig Helen Olsen
Klinisk barnevernspedagog, familieterapeut ved Bråten behandlingssenter, AHUS

Faggruppa kan kontaktes gjennom:

Leder: Anne Marit Hassel.
Rådgiver i FO:
Allis Aresdatter og på mobil: 910 08 107.

 

AU for fagruppa for FO-medlemmer som arbeider med psykisk helse, f.v. Gro Dalsnes Sørensen, Anne Marit Hassel, Inger-Lise Olsen og Brit Jørgensen. 
 
For tiden arbeider faggruppa spesielt med: 
  • Landskonferanse/nettverkssamling psykisk helsevern og rus
  • Informasjon om faggruppen på Fontene.no
  • Høringsuttalelser

Se forøvrig mandat for faggruppen.

 

 

 

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen