Søk

 

Profesjonsfaglig utvalg FO Trøndelag 2018 - 2020

Monica Finstad, leder for Barnevernspedagogene

Ingrid Angelo Rath

Ann Kristin Solberg

Marit Hilstad

Liv Bente Lønnum

Trond Reitan, leder for Sosionomene

Terje Haugseth

Marie Florence Moufac

Trine Thorolvsen

Ann Kristin Nygård

Gisle Hallan, leder for Vernepleierne

Erik Opstad Arnesen

Nina Svean

Nora kristine Solsem Waagø

 

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen