Søk

 

FOs profesjoner

Fellesorganisasjonen (FO) er både et fagforbund og et profesjonsforbund. Vi organiserer barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere samt studenter til disse yrkene.

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen