Søk

 

Viktig FO-seier - forskrift om vold og trusler på høring

Arbeidstilsynet har sendt nye forskrifter om vold og trusler på høring. - Dette er en viktig seier for FO. Denne saken har vi jobbet med i mange år. Høringsutkastet er et veldig godt utgangspunkt for å få på plass bestemmelser som beskytter ansatte i yrker utsatt for vold og trusler i større grad enn i dag, sier forbundsleder Mimmi Kvisvik.

Kravet om en egen forskrift mot vold og trusler av ansatte har stått på FOs dagsorden i årevis. Like etter nyttår var FO, sammen med LO, Norsk Sykepleierforbund og Politiets Fellesforbund i Stortinget og argumenterte for en ny forskrift. Til slutt stilte et enstemmig storting seg bak en henstilling til regjeringen om å utarbeid en slik. Nå er forslaget til forskriftsendringer sendt på høring.

FO-leder Mimmi Kvisvik konstaterer at risikovurdering er på plass. Det samme er bestemmelser om forebyggende innsats og krav til innsats når skade er skjedd. - Alt dette er helt i tråd med de konkrete kravene FO har stilt til nye forskriftsbestemmelser, understreker Kvisvik.

FO savner at det står noe om veiledning og tid til refleksjon, og at det må vurderes om oppgavene er i tråd med virksomhetens formål. FO har også vært opptatt av at nettsjikane bør omfattes av forskriften. - Dette er forhold vi har vært opptatt av, men som mangler i utkastet, avslutter FO-lederen.

FO vil avgi høringssvar om forskriftsendringene innen fristen, 1. mars.

Les mer om de nye forslagene til endring i forskriftene om vold og trusler

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen