Søk

 

Verdensdagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen

28. april er ILOs verdensdag for sikkerhet og helse på arbeidsplassen. -FO vil benytte dagen til å minne regjeringen om at et enstemmig storting har vedtatt at det skal lages en forskrift til arbeidsmiljøloven som skal forebygge vold og trusler om vold på arbeidsplassen, sier forbundsleder Mimmi Kvisvik.

Det var etter initiativ fra fem stortingsrepresentanter fra Arbeiderpartiet at en enstemmig Arbeids- og Sosialkomite, tidligere i år, stilte seg bak kravet om en ny forskrift til Arbeidsmiljøloven som skal forebygge vold og trusler om vold på arbeidsplassen.

- Nå er det viktig at regjeringen følger opp og konkretiserer dette arbeidet, slik at en ny forskrift kan tre i kraft raskest mulig, sier forbundsleder Mimmi Kvisvik i Fellesorganisasjonen (FO). Forskriften må sørge for et tydelig plassert arbeidsgiveransvar for forebygging og oppfølging, samt at arbeidstakerne får tilstrekkelig opplæring i problematikken. En viktig forutsetning er også at bemanningen er tilstrekkelig på den enkelte arbeidsplass, sier Mimmi Kvisvik.

Les innstillingen fra Arbeids- og Sosialkomiteen

Les mer om Verdensdagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen