Søk

 

Trekker seg fra Rettighetsutvalgets referansegruppe

Fellesorganisasjonen (FO) trekker seg fra den departementsutnevnte referansegruppen for Rettighetsutvalget for mennesker med utviklingshemming. Sammen med NFU vil FO nå ta initiativ til en alternativ rapport om tiltak for utviklingshemmede.

Referansegruppen ble oppnevnt av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet i tilknytning til at det høsten 2014 ble satt ned et offentlig utvalg som skal legge fram forslag til tiltak som er nødvendige for å imøtekomme utfordringer  og sikre at de politiske målene for mennesker med utviklingshemming nås.

Hovedbegrunnelsen for å trekke seg fra referansegruppen er at FO stiller spørsmål ved om Rettighetsutvalget er satt sammen i tråd med de forpliktelsene som Norge har etter FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. – Vi har sett at den toneangivende og viktigste organisasjonen som representerer utviklingshemmede, Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU), ikke er aktivt deltakende i utvalget.  Det er rett og slett en skandale at NFU er utelatt fra dette arbeidet. Alvoret i situasjonen blir understreket av at Likestillings- og diskrimineringsombudet, som er satt til å ivareta FN-konvensjonen, ikke finner å kunne delta i arbeidet nettopp av denne grunn, framholder FO-lederen.

FO mener at utvalget mangler den nødvendige legitimitet som et så viktig mandat krever. På denne bakgrunn kan ikke FO lenger delta i referansegruppen for Rettighetsutvalget.

Les brevet til BLD der FO trekker seg fra referansegruppen her

Les også Stavanger Aftenblad 

Melding på NRK Nyheter

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen