Søk

 

TBU-tallene sannsynliggjør moderat lønnsoppgjør

Tallene i den foreløpige rapporten fra Teknisk beregningsutvalg (TBU) sannsynliggjør at det blir et moderat lønnsoppgjør i år. Men, de foreløpige tallene sier ingenting om likelønnsutviklingen, og heller ikke om lønnsutviklingen for utdanningsgruppene spesielt. De kommer først i mars.

Ser vi på årslønnsveksten for industrien i alt, var denne på 3 1/4 prosent. I kommunal sektor var årslønnsveksten på 3 prosent.  Dette gir et etterslep for ansatte i kommunene i forhold til privat sektor.

- Mellomoppgjøret i 2015 må følge opp dette etterslepet, slik partene avtalte i hovedoppgjøret i 2014. Midlene må brukes til å prioritere grupper som er blitt hengende etter og å rette opp likelønns-skjevhetene som vi vet ligger der, sier forbundsleder Mimmi Kvisvik i en kommentar.

Les LO-lederens kommentar til TBU-tallene.

Les Den foreløpige rapporten fra TBU  (kortversjon)

Les artikkelen på Fri Fagbevegelse

 

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen