Søk

 

Stortinget ber om forskrift om vold og trusler

Arbeids- og sosialkomiteen avga i dag innstilling til representantforslaget om en ny forskrift til arbeidsmiljøloven om vold og trusler. En enstemmig komite ber om en presiserende forskrift til dagens arbeidsmiljølov. - En stor seier for FO, slår forbundsleder Mimmi Kvisvik fast.

Det var stortingsrepresentantene Fredric Holen Bjørdal, Dag Terje Andersen, Anette Trettebergstuen, Lise Christoffersen og Sonja Mandt, alle fra  (Ap) som, i et representantforslag, fremmet forslag om en egen forskrift til arbeidsmiljøloven om vold og trusler. I januar var det høring om saken i Arbeids- og sosialkomiteen. Der møtte Fellesorganisasjonen (FO) sammen med LO, Handel og Kontor, Norsk Sykepleierforbund (NSF) og Politiets Fellesforbund.

Forbundene trakk, blant annet, fram at det i dag ikke finnes systemer som på tilstrekkelig vis legger føringer for dokumentasjon av, og systematisk arbeid med, vold og trusler på arbeidsplassen. Under høringen løftet de også behovet for en tydeliggjøring av arbeidsmiljøloven på dette feltet gjennom en forskrift. De viste til at mannsdominerte yrkesgrupper har sterkere vern mot fysiske arbeidsmiljøutfordringer gjennom forskriftsbestemmelser, mens kvinnedominerte yrker som belastes av vold og trusler i dag mangler en tydeliggjøring og konkretisering av HMS-regelverket.

Saksordfører har vært Kirsti Bergstø (SV). Hun er glad for at en enstemmig komite stiller seg bak kravet om en presiserende forskrift til dagens arbeidsmiljølov. Det er også viktig at arbeidstakere får tilstrekkelig opplæring i problematikken og at bemanningen er tilstrekkelig på den enkelte arbeidsplass, skriver hun i komiteinnstillingen.

Forbundsleder Mimmi Kvisvik er glad for at komiteen så klart understreker behovet for en egen forskrift til arbeidsmiljøloven. - Dette har vi jobbet for i svært mange år. Av innstillingen ser vi at komiteen både ser behovet for et bedre verktøy mot vold og trusler og at de ser likestillingsperspektivet i saken. Fra FOs side vil vi takke spesielt både initiativtakerne fra Arbeiderpartiet og saksordfører Kirsti Bergstø for en solid og grundig jobb, understreker hun.

Saken behandles i Stortinget i plenum om kort tid. Deretter begynner arbeidet for å virkeliggjøre denne forskriften, slår forbundsleder Mimmi Kvisvik fast.

Les innstillingen fra Arbeids- og sosialkomiteen om Ny forskrift til arbeidsmiljøloven om vold og trusler 

Les NTBs melding om den nye forskriften.

Les ANBs intervju med Bjørdal og Kvisvik

Mer i Fontene

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen