Søk

 

FO vil danne allianser for likelønn

- FOs likelønnsfrokost er i ferd med å bli en tradisjon, og dette gjør vi fordi vi vil bygge allianser i likelønnskampen, sa forbundsleder Mimmi Kvisvik på dagens godt besøkte frokostmøte i Oslo kongressenter. Unios sjeføkonom, Erik Orskaug (bildet), var en av innlederne.

Kvisvik pekte på at i en situasjon hvor mange av de faktorene som påvirker kvinners inntekt, som skatte- og velferdspolitikken, er under angrep blir lønnsoppgjørene en enda viktigere arena. - Jeg vil utfordre på at likelønnskampen må få en sterkere strategisk plass i lønnskapmen i kommende oppgjør. Foran hovedoppgjøret i 2016 må vi ha utviklet en slik strategi som en samlet fagbevegelse går inn for. En viktig del av en slik strategi må være gjennomslag for at økt rammer i offentlig sektor må være et sentralt  virkemiddel i likelønnskampen i tariffoppgjørene, sa FO-lederen.

Forsker fra Institutt for Samfunnsforskning, Kjersti Misje Østbakken, påpekte at, etter hennes syn, er det tre faktorer som påvirker likelønnsgapet. Det er endring i den systematiske sorteringen av kvinner inn i lavtlønnsnæringer- og yrker. også lønnsforhandlingene gjennom frontfaget bidrar til å opprettholde  - i alle fall ikke redusere, lønnsforskjellene  mellom kvinner og menn. Dessuten mente hun at det må endringer til på toppen av lønnshierarkiet fordi lønnsforskjellene er størst mellom høytlønte menn og høytlønte kvinner.

Unios sjeføkonom, Erik Orskaug, var også inne på frontfagets betydning. Modellen gir både muligheter og begrensninger. Blåkopi er derfor ikke løsningen. - Blri offentlig sektor hengende etter, blir kvinnene hengende etter, sa Orskaug, blant annet.

Les presentasjonen til Kjersti Misje Østbakken  fra Institutt for Samfunnsforskning (ISF).

Les presentasjonen ti Unios sjeføkonom Erik Orskaug 

Les også artikkel i Fontene

 

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen