Søk

 

Politisk arbeid

FOs hovedmål er å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsforhold og ivareta deres yrkesfaglige interesser.

Forbundet skal også vise nødvendigheten av våre yrkesgruppers kompetanse og synliggjøre rollen som viktige premissleverandører og bidragsytere i velferdsstaten. FO driver også helse- og sosialpolitisk påvirkningsarbeid, kvinnepolitisk arbeid og internasjonalt arbeid.

Mer om FOs politikk i vårt prinsipprogram.

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen