Søk

 

Lokale lønnsforhandlinger Oslo kommune 2014

Det er avsatt 0,6 % til lokale forhandlinger med virkning fra 1. juli. Lokaleforhandlinger gjennmføres i alle etater og bydeler i Oslo kommune. Forhandlingen skal være sluttført innen 7. november 2014.

Alle medlemmer som ønsker å være en del av lokale forhandlinger må levere kravskjema til sin lokale FO-klubb. Brev om dette er sendt ut pr e-post, men du vil også få informasjon og kravskjema av din lokale tillitsvalgt eller du kan laste det ned her på våre nettsider.

Frist for innsending av kravskjema er ulik fra virksomhet til virksomhet, men kan være innen kort tid! Ta kontakt med din klubbtillitsvalgte for mer informasjon.

Du vil finne informasjon om hvem som er din klubbtillitsvalgt under fanen "Finn din tillitsvalgte". Ta kontakt med oss i Osloavdelingen hvis du ikke har noen tillitsvalgt på din arbeidsplass.

Referat fra møte vedrørende rettningslinjer kan du lese her

Rettningslinjer for lokalelønnsforhandlinger i Oslo kommune 2014 kan du lese her

Kravskjeme for lokalelønnsforhandlingene finner du her

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen