Søk

 

Styret

 

Leder
Ingunn Strand Johansen
Mobil: 928 46 944
epost: ingunn.johansen@akershus.fo.no

 

Nestleder
Ellen Anne Marit Utsi
Mobil: 958 43 305
Epost: elleutsi@frisurf.no
 

Fylkessekretær
Odd Ravn
Telefon: 23 08 07 50
Telefaks: 23 08 07 51
Mobil: 900 51 901
Epost: odd.ravn@akershus.fo.no

 

Kasserer
Marit Frette Opsahl
 

 

Styremedlem
Sidsel Amdam
Telefon: 66 96 43 00
Mobil:     922 46 470
Epost: sidsel.h.amdam@nesodden.kommune.no

 
Styremedlem
Monica Bårnes
Telefon: 66 90 97 00
Mobil:     900 48 372
Epost: monica.barnes@asker.kommune.no
 

 

 

 

 

Profesjonsfaglig ansvarlig for barnevernpedagogene
Morten Hamang
Mobil: 984 37 301

 

Profesjonsfaglig ansvarlig for sosionomene
Janne Lilleengen
Telefon: 970 41 692

 

Profesjonsfaglig ansvarlig for vernepleierne
Gyrid Hove
Telefon: 66 82 29 70
Mobil: 932 15 832
Epost: gyrid.hove@oppegard.kommune.no

 

Varamedlem
Thomas Eidsjø
Mobil: 911 74 563

 

Varamedlem

Peshawa Golani

 

 

 

 

  

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen