Søk

 

Profesjonsfaglig utvalg for sosionomer

 

Janne Lillengen - Leder

janne.merethe.lilleengen@asker.kommune.no

 

Bjørn Bakland

Kirsti Vinje

 
Bjørg Boger  
Lisa Hansen  
   

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen