Søk

 

Medlemmer i Profesjonsfaglig utvalg

perioden 2018 - 2020

 

Profesjpnsutvalget i FO-Vestfold pr.30.11.17

Irene Rønningl Barnevernpedagog

                 

Aud Torill Corneliussen Barnevernpedagog  
Fashed Mohseni Sosionom  
Olav Bårsheim Sosionom  
Stine Jeanette Dahl Vernepleier leder
Signe Dalen Ulvestad Vernepleier  
Kjersti Glosli Barnevernpedagog  Vara
Sunniva Sjøblom Sosionom  Vara 
Anette Heian Vernepleier  Vara
     
     

Profesjonsutvalget kan kontaktes gjennom FO-Vestfold

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen