Søk

 

Kontrollkomite

Perioden 2018 - 2020

Stein Erik Lidtveit Leder              
Solvor Tollan Medlem  
Lisbeth Øverjordet Medlem         

 

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen