Søk

 

FO Finnmark

FO Finnmark organiseres etter representansskaps modellen og har årsmøtet som sitt høyeste organ. Mellom årsmøtene er representantskapet avdelingens høyeste organ. Vi er to på 100% frikjøp på kontoret. Styret består av 10 faste medlemmer samt studentrepresentanter. Vi er en aktiv avdeling med mange engasjerte styremedlemmer, representanter og tillitsvalgte.

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen