Søk

 

FO Troms - organisasjon

Fylkessekretær Mona Olafsen og Fylkesleder Gøril Madsen betjener vårt kontor i Harstad. Begge jobber her i 100 % stilling. Arbeidsoppgavene beståri  i hovedsak å betjene medlemmer og deres problemer, informere meldemmer og tillitsvalgte samt bistå tillitsvalgte i deres jobb ute i kommunene. Vi svarer på spørsmål om arbeids og lønnsforhold med mer. Vi har og i avdelingen et høyt forkus på klubbarbeid samt å drive med service og hjelp til drift og opprettelse av klubbene ute i kommunene.

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen