Søk

 

Styreorganer i FO Nordland

FO Nordland er en av 19 avdelinger av Fellesorganisasjonen (FO). Forbundskontoret er i Oslo. Der er også den politiske ledelsen.

I hver avdeling er det en Leder og Fylkessekretær. Disse blir valg på Årsmøte. Årsmøte er det annethvert år. Mellom årsmøtene er det Representantskapet som er øverst styrende organ. Vi har vanligvis 2 representantskapsmøter hvert år. Hvem som utgjør representantskapet blir vedtatt på årsmøte.

Styret i FO Nordland

Representantskapet

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen