Søk

 

Styrende organer

FO Trøndelag er en av 18 fylkesavdelinger i Fellesorganisasjonen. 

Fylkesavdelingens ansvar

•  Være kjent med FOs vedtekter og følge disse.

• Disponere økonomien i tråd med kongressens og landsstyrets prioriteringer.

• Følge FOs overordnede politikk som vedtas av forbundets organer.

 

Fylkesavdelingens oppgaver

Fylkesavdelingen har følgende hovedarbeidsoppgaver:

• Ivareta medlemmenes interesser i lønns- og arbeidsforhold.

• Arbeide for yrkesfaglig aktivitet og utvikling.

• Arbeide for å fremme helse- og sosialpolitisk aktivitet og utvikling.

• Utvikle og vedlikeholde et effektivt lokalt tillitsvalgtapparat, herunder opprette og opprettholde klubber og studentenes lokallag.

• Verve medlemmer til organisasjonen, herunder studenter ved grunnutdanningene.

• Drive tillitsvalgtskolering og avholde tillitsvalgtkonferanser.

• Arrangere medlemsmøter, kurs og andre tiltak om spørsmål innenfor medlemmenes fagområde og arbeidsforhold.

• Tildele økonomiske midler til drift av klubbene.

• Bistå avdelingsoverskridende klubber i samarbeid med de andre berørte avdelingene.

• Forpliktet til å samarbeide om nødvendige avdelingsoverskridende tiltak og aktiviteter.

• Årlig sende en årsrapport med regnskap, budsjett og aktivitetsrapport til landsstyret.

• Arbeide for å fremme solidaritet og samarbeid med andre yrkesgrupper og ulike brukergrupper.

 

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen