Søk

 

Korleis ser mi avdeling ut?

Avdelinga har lønna fylkesleiar i 100 % og fylkessekretær i 100 % stilling. Kasserar er lønna i 20 %. Fylkeskontoret er plassert i Førde, Storehagen 5. Ved å nytte menyen til venstre får du ei oversikt over korleis avdelinga er bygd opp og kven som sit i dei ulike verva i avdelinga. Ta kontakt med leiar ved spørsmål om: FO som organisasjon, drift av fylkeskontoret, økonomi, fylgje opp vedtektsfesta organ som representantskapet, styre og AU, helse og sosialpolitikk, samt representere avdelinga utad. Ta kontakt med sekretær ved spørsmål om: medlemssaker, medlemsarkiv, arbeidstidsspørsmål/ alt. turnusordninger, opplæring av tillitsvalte, følgje opp lokale klubbar, verving, samt lønn og tariff.

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen