Søk

 

Fellesorganisasjonen (FO)

Fellesorganisasjonen (FO) er fag- og profesjonsforbund for om lag 29.000 barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere, velferdsvitere og studenter.Studenter innen disse yrkesgruppene kan også være medlem av FO.

FO er både fagforening og profesjonsforbund. Det betyr at vi jobber for medlemmenes
lønns- og arbeidsvilkår, i tillegg til profesjonenes fagfelt og interesser. Hovedmålet til FO er å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsforhold og ivareta deres yrkesfaglige interesser. Samtidig skal forbundet arbeide for å vise nødvendigheten av vår kompetanse og synliggjøre yrkesgruppenes rolle som viktig premissleverandør og bidragsytere i velferdsstaten. FO skal drive påvirkningsarbeid innenfor tariffpolitikk, helse- og sosialpolitikk, kvinnepolitikk, likestillingspolitikk og internasjonalt arbeid.

Over 80% av FOs  om lag 29.000 medlemmer er kvinner.

FOs høyeste organ er landsmøtet, som samles hvert fjerde år. Landsmøtet vedtar blant annet forbundets prinsipprogram og forbundets vedtekter som er styrende for arbeidet. På bakgrunn av disse vedtar landsstyret prioriteringer og handlingsplaner for det konkrete arbeidet. Forbundsleder i FO er Mimmi Kvisvik. FO er ett av medlemsforbundene i Landsorganisasjonen (LO).

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen